TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÔ SINH BỆNH VIỆN TÂN TẠO
http://ivf.tantaohospital.com/
Tiếng Việt
English
Tên đăng ký: Mật khẩu:
Phương châm của chúng tôi đối với khách hàng
1. Tỷ lệ thụ thai cao nhất
2. Thực hiện đơn giản nhất
3. Em bé khỏe mạnh nhất
4. Phục vụ tận tình nhất
5. Chi phí hợp lý nhất
NGHIÊN CỨU
Thu nhận và kiểm tra trứng trước khi thụ tinh
Thu nhận và kiểm tra trứng trước khi thụ tinh

Thu nhận và kiểm tra trứng trước khi thụ tinh


Thu nhận và kiểm tra trứng trước khi thụ tinh

Thụ tinh bằng kính hiển vi (ICSI)
Thụ tinh bằng kính hiển vi (ICSI)


Thụ tinh bằng kính hiển vi (ICSI)

Nuôi cấy trứng sau khi thụ tinh ống nghiệm (IVD)

Nuôi cấy trứng sau khi thụ tinh ống nghiệm (IVD)Nuôi cấy trứng sau khi thụ tinh ống nghiệm (IVD)


CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN SINH SẢN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SINH SẢN
(Nếu các bạn và đồng nghiệp không lấy được bài mà mình quan tâm liên quan đến các nghiên cứu và học thuật của mình từ các tạp chí trên thì có thể liên lạc với chúng tôi tại: ivf@tantaohospital.com, chúng tôi sẽ cố gắng để giúp các bạn)

2. Biology of Reproduction

Current Issue Cover

3. Reproduction

Current Issue Cover

4. Human Reproduction

The Current Issue

5. Human Reproduction Update

The Current Issue

6. Reproduction & Development

  

7. Reproductive Biotechnology

 

8. Development

Current Issue Cover  

9. Developmental Biology

Developmental Biology  

10. Reproduction, Fertility and Development

 

11. Theriogenology

About this Journal 

12. Zygote

Zygote